Stažení faktury

Stáhnout fakturu je možné přímo z webové administrace. Rozklikněte stav kreditu v horní liště a vyberte odkaz "Vystavené doklady" nebo klikněte na odkaz na adrese https://app.smsmanager.cz/Invoices

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Stále potřebujete pomoci? Napište nám Napište nám