Měření SMS kampaně

Pro každou úspěšnou kampaň je důležité měřit její efekt, dlohodobě sledovat jaké dopady na výsledky mají změny, které v rámci rozesilky děláte.

Základní měření spočívá ve sledování hodnoty doručitelnosti zpráv (poměr mezi doručenými a nedoručenými SMS). Běžná hodnota je okolo 90 - 95% zpráv (tzn. 95 SMS zpráv ze 100 je doručeno).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Stále potřebujete pomoci? Napište nám Napište nám