Doručení zprávy

Doručení zprávy

Potvrzení o doručení (tzv. "doručenka", "delivery report", apod.) je notifikace SMS centra, že zpráva byla doručena do telefonu příjemce.

Pokud je zpráva odeslána, automaticky to neznamená, že je také doručena. Nejčastějším důvodem pro nedoručení zprávy je vypnutý mobilní telefon, již nepoužívané telefonní číslo nebo neexistující telefonní číslo (překlep při zadávání apod.).

Doručení zprávy se u nás rozděluje na několik základních skupin:

Doručená zpráva je taková, která dorazila do cílového mobilního telefonu (mobilní telefon potvrdil její přijetí).

Nedoručitelná zpráva je taková, která nedorazila do cílového mobilního telefonu (pokud se informace o nedoručení zobrazuje krátce po odeslání zprávy, bude pravděpodobně znamenat neexistující telefonní číslo).

Zpráva čekající na doručení je ve stavu, kdy byla odeslána ale neobdrželi jsme zatím informaci o tom, že zda zpráva byla či nebyla doručena. V tomto stavu může být zpráva i několik dní (záleží na mobilním operátorovi, jak dlouho bude se zprávou čekat než bude moci být doručena).

Pokud si po rozesílce vyexportujete seznam doručených a nedoručených zpráv, je snadné jej znovu naimportovat do vylučujícího seznamu nebo mezi odhlášené kontakty.